Pracownia PRO Aleja Solidarności 86/39, 01-003 Warszawa
Rozwój
w biały dzień

O nas

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

to firma doradczo‑szkoleniowa specjalizująca się przede wszystkim w obszarach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, a także wsparcia psychologicznego-interwencje kryzysowe.

Nasze działania kierujemy do tych, którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu zawodowym i osobistym na etapie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej lub przekwalifikowania zawodowego.

Pracownia Rozwoju Osobistego S. Karnas posiada doświadczenie w realizacji programów finansowanych ze środków krajowych, EFS, ASOS, ERASMUS i innych, a dodatkowo współpracuje z instytucjami przeprowadzającymi egzaminy zawodowe potwierdzające przygotowanie zawodowe.

Z usług Pracowni skorzystało już wielu, spróbuj i Ty….

Oferta

INDYWIDUALNE KONSULTACJE I OPRACOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 • diagnoza kompetencji zawodowych
 • wsparcie w wyborach edukacyjno-zawodowych
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • indywidualną diagnozę kompetencji i predyspozycji zawodowych
 • indywidualny Plan Działania
 • warsztaty aktywizujące i warsztaty poszukiwania pracy
 • treningi pracy
 • warsztaty poszukiwania pracy
 • testy, m.in.:
  • Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych - KUP,
  • Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych - WOPZ,
  • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - WKP
 • pośrednictwo pracy

ROZWÓJ OSOBISTY I TRENINGI KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZYCH:

 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • treningi asertywności
 • warsztaty antystresowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • poradnictwo psychologiczne

COACHING:

 • coaching kariery
 • wsparcie osób powracających do aktywności zawodowej- coaching WORK LIFE BALANCE

KURSY ZAWODOWE I INNE:

 • szkolenia zawodowe: m.in.:
  • sprzedawca,
  • pracownik administracyjno-biurowy,
  • gastronomia,
  • florystyka,

Zespół

Zdjęcie Sylwestra

Sylwester Karnas

Doradca zawodowy z ponad dziesięcioletnim stażem zawodowym. Specjalizuje się w diagnozie potencjału zawodowego oraz przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania dla klientów indywidualnych , diagnozie kompetencji przedsiębiorczych oraz w prowadzeniu warsztatów aktywizujących oraz warsztatów z zakresu skuteczności osobistej.

Zdjęcie Ani

Anna Baska

Psycholog współpracujący. Ukończyła m.in. Szkołę Trenerów Psychologii Biznesu PTP w Warszawie, studia socjoterapeutyczne i pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu, szkołach i placówkach socjoterapeutycznych.

Publikacje

Strona w budowie...

Referencje

Z usług pracowni rozwoju osobistego skorzystali:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego – Kraków/Warszawa
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej-Warszawa
 • MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.- Warszawa
 • Fundacja VIA- Białystok
 • Sanockie Towrzystwo Oświatowe- Sanok
 • Instytut Turystyki- Kraków
 • Fundacja OD-NOWA- Szczytno
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego- Radzymin
 • Trappa Sp. z.o.o- Olsztyn
 • Nova Centrum Edukacyjne- Warszawa
 • EKON- Warszawa
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli- Łódź
 • Urząd Miejski- Wyszków
 • Iriva Sp. o.o.- Warszawa
 • Polski Związek Niewidomych- Warszawa
 • Lechaa Consulting Sp. z o.o. –Lublin
 • Enterrise Investment Zarządzanie Ryzykiem- Wrocław
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – Lublin
 • European Financial Stability Fund Sp. z o.o.- Wrocław
 • Wyg Internartional Sp. z o.o. -Warszawa

Kontakt

Pracownia Rozwoju Osobistego
Korespondencja:

Aleja Solidarności 86/39
01-003 Warszawa

pracowniapro@gmail.com
tel: 502528658
Siedziba firmy:

Wesoła 457
36-233 Wesoła

NIP: 686-146-80-44
REGON : 180404769
Pracownia Rozwoju Osobistego jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).