Pracownia PRO Aleja Solidarności 86/39, 01-003 Warszawa
Rozwój
w biały dzień

O Pracowni

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

to firma doradczo‑szkoleniowa specjalizująca się przede wszystkim w obszarach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, a także wsparcia psychologicznego-interwencje kryzysowe.

Nasze działania kierujemy do tych, którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu zawodowym i osobistym na etapie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej lub przekwalifikowania zawodowego.

Pracownia Rozwoju Osobistego S. Karnas posiada doświadczenie w realizacji programów finansowanych ze środków krajowych, EFS, ASOS, ERASMUS i innych, a dodatkowo współpracuje z instytucjami przeprowadzającymi egzaminy zawodowe potwierdzające przygotowanie zawodowe.

Z usług Pracowni skorzystało już wielu, spróbuj i Ty….

Oferta

INDYWIDUALNE KONSULTACJE I OPRACOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 • diagnoza kompetencji zawodowych
 • wsparcie w wyborach edukacyjno-zawodowych
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • indywidualną diagnozę kompetencji i predyspozycji zawodowych
 • indywidualny Plan Działania
 • warsztaty aktywizujące i warsztaty poszukiwania pracy
 • treningi pracy
 • warsztaty poszukiwania pracy
 • testy, m.in.:
  • Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych - KUP,
  • Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych - WOPZ,
  • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - WKP
 • pośrednictwo pracy

ROZWÓJ OSOBISTY I TRENINGI KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZYCH:

 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • treningi asertywności
 • warsztaty antystresowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • poradnictwo psychologiczne

COACHING:

 • coaching kariery
 • wsparcie osób powracających do aktywności zawodowej- coaching WORK LIFE BALANCE

KURSY ZAWODOWE I INNE:

 • szkolenia zawodowe: m.in.:
  • sprzedawca,
  • pracownik administracyjno-biurowy,
  • gastronomia,
  • florystyka,

Zespół

Zdjęcie Sylwestra

Sylwester Karnas

Doradca zawodowy z ponad dziesięcioletnim stażem zawodowym. Specjalizuje się w diagnozie potencjału zawodowego oraz przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania dla klientów indywidualnych , diagnozie kompetencji przedsiębiorczych oraz w prowadzeniu warsztatów aktywizujących oraz warsztatów z zakresu skuteczności osobistej. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, a także interwencję kryzysową i kryzysy psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szereg szkoleń doskonalących warsztat zawodowy, w tym innowacyjny coaching godzenia życia zawodowego z osobistym.

Zdjęcie Ani

Anna Baska

Psycholog współpracujący. Ukończyła m.in. Szkołę Trenerów Psychologii Biznesu PTP w Warszawie, studia socjoterapeutyczne i pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu, szkołach i placówkach socjoterapeutycznych.

Klienci Pracowni PRO

Z doradztwa i szkoleń Pracowni Rozwoju Osobistego skorzystali:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej-Warszawa
 • Fundacja VIA na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości - Białystok
 • Sanockie Towrzystwo Oświatowe- Sanok
 • Instytut Turystyki- Kraków
 • Fundacja OD-NOWA- Szczytno
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego- Radzymin
 • Trappa Sp. z.o.o- Olsztyn
 • Nova Centrum Edukacyjne- Warszawa
 • EKON- Warszawa
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli- Łódź
 • Urząd Miejski- Wyszków
 • Iriva Sp. o.o.- Warszawa
 • Polski Związek Niewidomych- Warszawa
 • Lechaa Consulting Sp. z o.o. –Lublin
 • Enterrise Investment Zarządzanie Ryzykiem- Wrocław
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – Lublin
 • European Financial Stability Fund Sp. z o.o.- Wrocław
 • Wyg Internartional Sp. z o.o. -Warszawa
 • Carga sp. z o.o.- Jakubów
 • EUROKREATOR- Kraków
 • Ośrodki Pomocy Społecznej- Nowy Targ, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Biskupice, Olszanica, Solina, Rudnik nad Sanem, Wierzchosławice, Czernichów, Jerzmanowice, Iwanowice
 • Areszt Śledczy- Kraków
 • Zakład Karny- Kraków
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Kraków, Nowy Targ
 • Karczma Regionalna- Krynica-Zdrój
 • WYG consulting- Warszawa
 • Urząd Miasta – Racibórz
 • MDG Doradztwo Gospodarcze- Warszawa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR- Warszawa
 • Fundacja Fundusz Współpracy- Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr- Gdańsk
 • Stowarzyszenie Partnerstwo -Dialog-Współpraca- Wierzchosławice
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego- Warszawa
 • Fundacja PROXIMUS- Grodzisk Mazowiecki
 • GoldCare- usługi opiekuńcze- Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- Łódź

Kontakt

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PracowniaPro, Aleja Solidarności 86/39, 01-003 Warszawa;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pracowniapro@gmail.com;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Pracownia Rozwoju Osobistego
Korespondencja:

Aleja Solidarności 86/39
01-003 Warszawa

pracowniapro@gmail.com
tel: 502528658
Siedziba firmy:

Wesoła 457
36-233 Wesoła

NIP: 686-146-80-44
REGON : 180404769
Pracownia Rozwoju Osobistego jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).